Chính sách thanh toán

  1. Các hình thức thanh toán

Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo hình thức chuyển khoảng hoặc tiền mặt được quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên WEB GENKISHOP khi mua Sản Phẩm trên website WEB GENKISHOP.vn

  1. Thông tin chuyển khoản

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

(Nếu Điều Khoản Thanh Toán Khi Ký Hợp Đồng Là Tiền Mặt – Giá Trị Hợp Đồng Dưới 20 Triệu Đồng)

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Sở giao dịch
STK: 0011004059160 (Chủ TK – Bà: Lê Thị Hồng Trang)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN QUA TÀI KHOẢN CÔNG TY
(Nếu Điều Khoản Thanh Toán Khi Ký Hợp Đồng Là Chuyển Khoản – Giá Trị Hợp Đồng Trên 20 Triệu Đồng)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP MEIKO
STK: 0611007777777

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Ba Đình

————————————————————————————————————————————————-

Genkishop – Phân phối thực phẩm chức năng Nhật Bản

Địa chỉ: 91 Linh lang, Ba đình, Hà Nội

Websitehttps://genkishop.vn Bán hàng Online: 024 6257 9191 E-mail: marketing@meiko.vn